Wat gebeurt er ondertussen in Holzstadt

HolzZeitung 17 februari 2012

Vandaag is er weer wat nieuws te melden in onze omgeving.

Afgelopen periode is er een grote wijziging geweest in de omgeving van HolzStadt. Onze krant was er als eerste bij om dit te rapporteren.

We zijn geschokt door al het geweld dat er in onze omgeving plaats vindt. Er is veel gebouwd en gedaan. Dit was niet echt prettig om te horen. Okee we wonen hier nog niet, maar toch zijn we hier regelmatig aanwezig. Onze auto’s stonden te schudden op hun banden en sommige voertuigen zijn dusdanig raar terecht gekomen dat ze dreigen te vallen. U zult zich afvragen, vallen waarvan af dan? Dat is snel te vermelden. De voertuigen dreigen van de berg af te glijden/te vallen.

 

no images were found

Hier een auto die bijna van de berg af valt

 

Zoals te zien is, begint het levens gevaarlijk te worden in HolzStadt, maar we hebben met de burgemeester gesproken die aangaf dat dit allemaal te maken had met de vooruitgang…. We moeten het nog zien en houden u op de hoogte

Een gesprek met Mevrouw von Holzstein

Mevrouw von Holzstein wilde ons te woord staan over het gebeuren en gaf aan dat het niet meer leuk was om hier te komen.

Buiten dat er voertuigen op het punt van vallen staan, staan sommige huizen op instorten en zijn onbewoonbaar verklaart “terwijl er niet eens genoeg huizen voor ons zijn!!!” Ook verschillende bomen zijn ontworteld. Dit is voor onze economie niet erg, deze bestaat voor het grootste gedeelte uit hout, maar toch doet het zeer als zo’n woudreus wordt geveld.

 

no images were found

Huizen ontwricht

no images were found

Bomen ontworteld

 

Maar er is vooruitgang te bemerken.

De trein die is gebracht om in onze omgeving te rijden kan nu al verder komen dan voorheen

Er zijn tunnels in de berg gemaakt die er voor zorgen dat de trein toch verder kan komen. Met name de trein die door het dorp gaat voor de aan en afvoer van de goederen die we verkopen en gebruiken, maar ook de trein die naar de andere berg toe moet gaan. Hiervoor wordt een mooie brug ontwikkeld en gemaakt. Tuurlijk dit kost veel lawaai, al die stenen op elkaar metselen, de brug in elkaar zetten enz. Maar net als onze burgemeester al aangaf, de vooruitgang is zichtbaar

Aldus mevrouw von Holzstein.

[onze correspondent heeft nog wat foto’s van de situatie ter plaatse genomen]

 

no images were found

 het oude uiterlijk van de brug

no images were found

 het nieuwe uiterlijk van de brug

 

Ook zijn er mooie tunnelportalen gekomen waarvan er één op foto is gezet omdat dat toch wel de mooiste was

 

no images were found

Hier is te zien dat de trein naar Holzstadt ‘zijn weg heeft gevonden’

no images were found

Nog een foto van het tunnelportaal

no images were found

een voorbeeld van de tunnelboor die waarschijnlijk is gebruikt

 

Zoals te zien is, wordt er dus druk gewerkt aan onze omgeving.

We houden u op de hoogte zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn

 

Geef een reactie